Login

HAI LA BRÂNCUȘI!

 

Pe data de 11 februarie 2022, la sediul Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Craiova, a avut loc întâlnirea de promovare a proiectului ”Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I)” POCU/665/6/23/135711.

Întâlnirea se înscrie în cadrul activității A.3.2 Promovarea programului ”A doua șansă” pentru învățământul secundar inferior și a stagiilor de pregătire practică de 720 de ore în vederea conștientizării importanței proiectului.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de persoane care au absolvit învățământul primar, dar nu au finalizat ciclul gimnazial (clasele V-VIII):

  • persoane cu vârsta cuprinsă între 16 - 25 de ani, care sunt angajate la momentul înscrierii în proiect;
  • persoane cu vârsta cuprinsă între 25 - 64 de ani, cu sau fără un loc de muncă.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • copie carte de identitate;
  • copie certificat de naștere;
  • copie certificat de căsătorie (acolo unde este cazul);
  • copie foaie matricolă;
  • cerere de înscriere.

Absolvenții acestui program vor beneficia de subvenții pentru fiecare an de studiu.

Dosarele se depun la secretariatul Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Craiova.

Vă așteptăm cu drag!

Go to top